Šalčininkų r. Poškonių lopšelis-darželis

Adresas:Mokyklos g. 4., Poškonių km., Šalčininkų r. LT-17134;
El.p-posklopsdarz@etanetas.lt
Interneto svetainė- www.poskoniudarzelis.lt
Mokomoji kalba: lietuvių
Įstagos kodas-191410597
Lopšelio-darželio darbo laikas: I-V d. d. nuo: 8,30-17,30
VI-VIId.- išeiginės

SKELBIMAS DĖL REORGANIZACIJOS

SKELBIMAS APIE ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO  REORGANIZACIJĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE ŠALČININKŲR. DIEVENIŠKIŲ ,,RYTO“  GIMNAZIJOS

 

Informuojame, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T-304 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti  biudžetines įstaigas“ nutarta skelbti Šalčininkų r. Poškonių lopšelio – darželio reorganizavimo prijungimo būdu prie Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos sąlygų aprašą.

Reorganizavime dalyvauja Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre):

reorganizuojamas juridinis asmuo – Šalčininkų r. Poškonių  lopšelis – darželis, kodas 191410597, buveinė – Mokyklos g. 4, Poškonių kaimas, LT-17134, Šalčininkų r. , – pasibaigiantis juridinis asmuo;

reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazija, kodas 191416511, buveinė – Geranionų g, 34, Dieveniškių k., LT-17138, Šalčininkų rajonas  – tęsiantis
Šalčininkų r. Poškonių  lopšelio – darželio teisės ir pareigos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijai, –  kurios pavadinimas po reorganizavimo nesikeis.

                      Su parengtu biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos ir Šalčininkų r. Poškonių   lopšelio – darželio reorganizavimo sąlygų aprašo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto gimnazijos buveinėje

( Geraninų g, 34, Dieveniškių k., LT-17138, Šalčininkų rajonas), Šalčininkų r. Poškonių lopšelio – darželio buveinėje (Mokyklos g. 4, Poškonių kaimas, LT-17134, Šalčininkų r,) nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse http://www.ryto.salcininkai.lm.lt ir http://poskoniudarzelis.lt bei Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.salcininkai.lt

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos direktorė                           Lolita Mikalauskienė

Šalčininkų r. Poškonių  lopšelio – darželio direktorė                            Lolita Mikalauskienė

  Susipažinti su reorganizacijos sąlygų projektu galima čia