Šalčininkų r. Poškonių lopšelis-darželis

Adresas:Mokyklos g. 4., Poškonių km., Šalčininkų r. LT-17134;
El.p-posklopsdarz@etanetas.lt
Interneto svetainė- www.poskoniudarzelis.lt
Mokomoji kalba: lietuvių
Įstagos kodas-191410597
Lopšelio-darželio darbo laikas: I-V d. d. nuo: 8,30-17,30
VI-VIId.- išeiginės

Šeimos šventė

Gegužės 15d. Poškonių bendruomėnėje buvo švenčiama „Šeimos diena“.Šventėje dalyvavo:Poškonių bendruomenė, seniūnyjos atstovės,Poškonių bibliotekos darbuotoja,DIRPD specialistė I.Eidukienė, ugdytinių mamytės,tėveliai, močiūtės.Vaikučiai deklamavo eilėraščius,daineles dainavo, šoko kartu su savo mamytėm, mačiūtėm,tėveliais. Visiems buvo smagu dalyvauti šioje vaikų paruoštai šventėje.

IMG_1701IMG_1704IMG_1705IMG_1706IMG_1707IMG_1709IMG_1710IMG_1723IMG_1720IMG_1724IMG_1725IMG_1732IMG_1741IMG_1742IMG_1743IMG_1746IMG_1761