Šalčininkų r. Poškonių lopšelis-darželis

Adresas:Mokyklos g. 4., Poškonių km., Šalčininkų r. LT-17134;
El.p-posklopsdarz@etanetas.lt
Interneto svetainė- www.poskoniudarzelis.lt
Mokomoji kalba: lietuvių
Įstagos kodas-191410597
Lopšelio-darželio darbo laikas: I-V d. d. nuo: 8,30-17,30
VI-VIId.- išeiginės

G. Žagunio atminimo renginys

Š.m gegužės 19d. mažieji  ugdytiniai apsirenge tautiniais rūbeliais dalyvavo G.Žagunio nužudymo 28 metų  atminti skirtame rendinyje : Šv.Mišios Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje , gėlių padėjimas G.Žagunio žuvimo vietoje Krakūnuose.

20190517_10370720190517_12241420190517_12241920190517_13073520190517_13074020190517_130924