Šeimos šventė gegužės 27, 2019

Gegužės 15d. Poškonių bendruomėnėje buvo švenčiama „Šeimos diena“.Šventėje dalyvavo:Poškonių bendruomenė, seniūnyjos atstovės,Poškonių bibliotekos darbuotoja,DIRPD specialistė I.Eidukienė, ugdytinių mamytės,tėveliai, močiūtės.Vaikučiai deklamavo eilėraščius,daineles dainavo, šoko kartu su savo mamytėm, mačiūtėm,tėveliais. Visiems buvo smagu dalyvauti šioje vaikų paruoštai šventėje.

Komentaru (0) Daugiau