LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA

Šalčininkų r. Poškonių lopšelis-darželis įsteigtas ir veikia nuo 1986m. rugpjūčio 20d. , kurį pastatė M.Melnikaitės( vėliau- Poškonių) kolūkio pirmininkas J. Mlynskis.Direktorė buvo Barbara Ivaško ir mokoma rusų kalba. Darželis vienos grupės- mišri. 1987 metais direktorė St. Masian. Taip kaip buvo daug vaikų įvairaus amžiaus nuo 1 iki 7 metų 1989 metais vieną grupę padalino į dvi: lopšelį ir darželį. Vaikus darželyje ugdė auklėtojos: Marija Griško, I. Smirnova, Teresa Filon(Dvinel), Violeta Vukova( Michalkevičienė),šiuo metu dirba vyr.auklėtoja- Nadežda Malinovskaja; meninio ugdymo vyr.mokytoja: Gražina Papachina. 1990 metais iš rusų grupės įkurta lietuviškas lopšelis-darželis.1991m. lapkričio mėn. buvo perdaryta iš dviejų grupių į vieną mišrę lietuvišką grupę. 1991m. gruodžio 17d iš Poškonių kolūkio perėjome į Poškonių seniūnyje, o 1996m. vasario 01d. iš seniūnyjos į savivaldybės švietimo skyrių.

Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšis- ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi-lietuvių kalba nuo 1 iki 6(7) metų. Ugdymo įstaiga dirba nuo 7.30 iki 17.30 val.-10 darbo valandų per dieną. Lopšelis-darželis dirba pagal III-ią ugdymo modelį, nes veikia viena mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai su priešmokyklinio amžiaus. Ugdomąją veikla vykdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą- OPA-PA. Didelis dalis vaikučių auga kitakalbėse šeimose, yra šeimų socialiai remtinų.Todėl vienas iš svarbiausių tikslų – ugdant lietuvių kalbą padėti vaikams pažinti ir perimti šio krašto tradicijas, papročius.